شجاعت چیه؟ شاید همون جرات و جسارت باشه. به نظر من یعنی اینکه راحت بتونی حرفتو بزنی بدون اینکه بترسی و نگران باشی. به نظر من  بینهایت به فرهنگ بستگی داره. توی کشوری که همه چیز آزاد باشه بچه ها یاد میگیرن که حرفشون و اعتراضشون رو فورا به زبون بیارن. اما در کشوری مثل ما هر حرفی تاوانی بیشتر از خود اعتراض داره. بچه ها از اول یاد میگیرن سکوت کنند. و حرفاشونو به صورت بغض فروخورده در گلو نگه دارند. البته چیزای دیگه هم هست. توی کشور ما که همه ترسو بار میان باز هم پسرا شجاعتر از دخترا هستند چون فرهنگمون اجازه اندکی شجاعتر بودن رو بهشون داده. خیلی دلم میخواد وقتی از چیزی ناراحت میشم فورا بگم ولی....

 

/ 0 نظر / 4 بازدید