حذف چهار صفر

مدتها پیش بانک مرکزی طرح حذف چهار صفر از پول ملی رو پیشنهاد کرد.

زیاد زحمت نکش ما خودمون این کار رو کردیم.

رفتم بقالی 20 تومن پیاده شدم. (نکنه منتظر هستی بگه دویست هزار ریال؟)

ماشین صد تومن خرج برداشت

و

.

.

 

/ 4 نظر / 26 بازدید
خانم حس هفتم

بابا مارو کردن موش آزمایش گاهی...صفرا رو ولش...ریاضی ششم ابتدایی رو بچسب.... دمار از روزگارمون درآوردن...

صبا

اره بابا منم خودم تو حساب کتاب هام به همین طریق عمل می کنم

زهرا

واقعا...