خیلی

خیلی احمق بودم که تا حالا نفهمیدم.

ولی خدا رو شکر که بالاخره فهمیدم...

دلیل خیلی چیزا رو فهمیدم. خیلی از رفتارا و حرفا که نمیدونستم چرا و برای چی؟

حالا فهمیدم. ولی لازم نبود اینقدر پیچیده باشه.

حالا همگی راحت تر هستیم.

 

/ 0 نظر / 4 بازدید