اعتماد به نفس

یک ساله دارم روی اعتماد به نفسم کار میکنم هنوز به نتیجه ای که میخوام نرسیدم

طرف اومده میگه کتاب بابام چاپ شده. بجای اینکه خودش برداره بیاره دم خونه آدرس میده میگه برو بخر! وقتی میگم چرا خودتون نمیدید؟ میگه نمیخوام ناشر فکر کنه من تنها مشتریم!!   منم من یک گوشدراز احمق رفتم کتاب رو خریدم. ای خاک بر سر هرچی کودک مطیعه.

اون یکی اومده کتاب رو از کتابخونه برمیداره میبره یک کلمه نمیگه چند خریدید حساب کنم؟ فقط یه تشکر خشک و خالی.

ظاهرا گوشام درازتر از اونیه که فکر میکردم.

دلم از دست همه گرفته به خصوص از دست خانواده خودم.

از ضد حالاشون. از اینکه برخلاف ظاهر روشنفکرشون همیشه اعتماد به نفسم رو لگدکوب کردند. از اینکه هیچ وقت دیده نمیشم.

/ 2 نظر / 2 بازدید
صبا

دوستم خیلی متوجه نشدم ولی اینکه طرف گفته ناشر فکر نکنه تنها مشتری ام .. خیلی با مزه بود حالا ناشر هم یه کاسب کار که احتمالا قبلا تمام پول انتشار کتاب رو از نویسنده گرفته چقدر دلت پره ... اوف ... تعطیلات خوش بگذره و دلت یخده باز شه

آنا

رک و راست باهاشون صحبت کن..بار اول سخته....