سندروم سررسید

دو تا سررسید دارم یکی برای کارهای شرکت یکی برای زندگی خارج از شرکت.

سررسید شرکت همیشه توی محل کارمه.

اما سررسید زندگی شخصیم توی کیفمه. صبح با خودم میارم شرکت عصری میارم خونه.

امروز یادم رفت از خونه بیارمش.

با وجودیکه میدونم برنامه های امروزم چیه و اونها رو روی یه کاغذ نوشتم همش فکر میکنم یه چیزی گم کردم.


 

/ 9 نظر / 23 بازدید
نوشین

عادت کردن و شرطی شدن هم عالمی دارد بس شگفت انگیز[متفکر]

آنا

منم یه تقویم کوچولو مربوط به کارای شخصیم دارم که همیشه تو کیفمه...

ینی انقد وابسته به سررسید شدین؟؟؟؟[تعجب]

ساناز

ینی انقد وابسته به سررسید شدین؟؟؟؟[تعجب]

corona

[گل]

ساناز

الان این پست بالا ابنطوریه که نباید تقاضای رمز کرد؟!؟![لبخند]

صبا

منم یه دفتر دارم سیر تا پیاز زندگی ام توشه .. برنامه هام ... حتی رمز و ... بعد یه بلایی سر اون بیاد رسما تیمارستان باید برم ...

گل ناز

استرس این که بیفته دست کسی بده! من زبون رمزی هم دارم :))

آنا

آره. منم وقتی یادداشتهامو گم می کنم اینجوریم حتی اگه همه رو حفظ باشم. یعنی چرا؟[متفکر]