روز مزخرف

دیروز واقعا روز مزخرفی بود:

1- یه جلسه احمقانه داشتم که یه کاری که وظیفه من نیست رو به زور انداختند گردنم.

2- اومدم سوار مترو شدم. حراست مترو با یه زن دستفروش مشغول دعوا بود. اعصابم ریخت به هم.

3- سوار تاکسی شدم راننده گرون میگرفت به هر چهار تا مسافر از جمله من دعواش شد هممون پیاده شدیم.

4- اومدم خونه دیدم مسیو نشسته داره تلفنی با خواهرش حرف میزنه. من از این خواهرش بدم میاد خیلی. اصلا وقتی میدونم اونور خطه بهم موج منفی منتقل میشه.

5- بعد زنگ زدم مامانم قرار بود وقت دکتر بگیره. میگه نمیرم حالم خوبه. نگران مامانم هم شدم.

اصلا اینقدر به اعصابم فشار اومد شب خوابم نمیبرد. خیلی دیر خوابم برد.

تنها کاری که تونستم بکنم این بود که صبح اومدم شرکت ایمیل زدم به مدیر پروژه که این کار وظیفه من نیست. من انجام نمیدم.

/ 0 نظر / 2 بازدید