مهمونی

 

دو روز پیش

مسیو: پنج شنبه بریم خونه مامانم

مادام: نه، حال ندارم (حال نمیکنم)

مسیو: پس بریم خونه مامانت

مادام: نه، حال ندارم (حال نمیکنم)

مسیو: تعجب

.

.

.

امروز

مامانم: پنج شنبه بیاین خونه من

مادام: نه، کار دارم (اعصاب ندارم)

مامانم: ااا  میخوام دلمه درست کنم

مادام: مسیو دلمه دوست نداره (منم اعصاب ندارم میخوام راحت باشم خودم میام پیشتون ولی حال ندارم یه پنج شنبه اونجا باشم یه پنج شنبه اینجا)

.

.

نتیجه اخلاقی: من همیشه باید تحت فشار باشم از طرف مامانم، مامانش، مسیو، خودم و...

هیچ وقت هم نمیتونم حرف دلم رو بزنم

 

راحتم بذارید 

کلافه

 

/ 2 نظر / 4 بازدید
سارا

[نیشخند] من ارزو به دل موندم پنج شنبه یه جا پلاس بشیم !! [ابرو]