در نوازشهاي باد

در گل لبخند دهقانان شاد.

در سرود نرم رود

خون گرم زندگي جوشيده بود.

 

نوشخند مهر آب

آبشار آفتاب

در صفاي دشت من كوشيده بود.

 

شبنم آن دشت از پاكيزگي

گوييا خورشيد را نوشيده بود!

 

 

روزگاران گشت و گشت...

داغ بر دل دارم از اين سرگذشت.

داغ بر دل دارم از مردان دشت.

 

 

ياد باد آن خوش نوا آواز دهقانان شاد

ياد باد آن دلنشين آهنگ رود

ياد باد آن دلنشين آهنگ رود

(( ياد باد آن روزگاران ياد باد))

 

دشت با اندوه تلخ خويش تنها مانده است

زان همه سرسبزي و شور و نشاط

سنگلاخي سرد برجا مانده است!

 

آسمان از ابر غم پوشيده است

چشمه سار لاله ها خوشيده است

 

جاي گندم هاي سبز

جاي دهقانان شاد

خارهاي جانگزا جوشيده است!

 

بانگ بر ميدارم از دل:

 

((خون چكيد از شاخ گل، باغ و بهاران را چه شد؟

دوستي كي آخر آمد دوستداران را چه شد؟))

 

سرد و سنگين، كوه ميگويد جواب:

-خاك،خون نوشيده است!

فریدون مشیری

/ 1 نظر / 4 بازدید
سروش

سوسن جان خيلی قشنگ بود. تا حالا نشنيده بودمش.مثل همه شعرهاش پر از احساسه.ولی دلم گرفت