خدایا منو ببخش

ولی نمیدونی وقتی میبینم آقای رییس دستش مونده توی پوست گردو و حالش داره جا میاد

وقتی میبینم یه عالمه از کاراش تاخیر خورده و نمیدونه چیکار کنه

دلم خنک میشه

شیطان

/ 2 نظر / 4 بازدید
سبحان

[خنثی]خیلی خبیسانه بوود