2222

2222

/ 5 نظر / 4 بازدید
مهدی

رمزی درکاره که ما خبر نداریم؟ بین خودت و خودت ؟ نمنه!!!

مهدی

بذار اول بخندم یه کم[قهقهه][قهقهه] حالا فهمیدم. اول این رو دیدم بعد اون پست پایینیه رو . این مثل اون یک دو سه هست که میریم پشت میکروفون - بلندگو؟؟؟؟!!!- میگیم : الو یک دو سه ... آزمایش می کنیم!!!

صبا

602

آنا

مثل اینکه از این ÷ستهای عددی خیلی خوشت اومده...

آنا

اگه برسه به 9999 چی؟ [زودباش]