مثبت شدن

منفی نوشته ها فراموش میشود.

مثبت میشوم اما به شیوه خودم.

من نیازی به گفتارهای اشو  ندارم.

نیازی هم به تعیین تکلیف از طرف کسانی که از گرفتاری و افسردگی دیگران پول درمیاورند ندارم.

 

/ 7 نظر / 20 بازدید
من

[دست]

ساناز

افرین به سوسن مثبت اندیش خودمون.[بغل][ماچ]

گل ناز

آنچه خوبان همه دارند، تو تنها داری [لبخند] موافقم. خودت کافی هستی اگه بخوای.