بدون عنوان

پارسال در شرکت:

- راستی شنیدی مهندس فلانی با مهندس فلانی رفیق شده؟

من: نه بابا. شایعه است. اینا که جفتشون متاهل هستند.

- کجای کاری؟ شایعه کدومه؟ فقط خواجه حافظ خبر نداره.

من: تعجب

 

شش ماه پیش در شرکت:

- راستی شنیدی مهندس فلانی با مهندس فلانی رفیق شده؟

من: نه نگید این حرفا رو. اینا بهشون نمیاد.

- چی چی بهشون نمیاد؟ آبدارچی ها هم خبر دارند.

من: تعجب

 

این روزها در شرکت:

- راستی شنیدی مهندس فلانی با مهندس فلانی رفیق شده؟

من: من حوصله این دروغا رو ندارم. همه میدونند مهندس فلانی عاشق زنشه. همه رو اسمش قسم میخورند.

- (با پوزخند) خیلی خیلی مغزت پاستوریزه است. چرا به همه اعتماد داری؟

من: تعجب  گریه  نگران   سوال   ناراحت   فرشته  کلافه

/ 4 نظر / 4 بازدید
انا

من همیشه این حرفها رو شایعه میدونم حتی اگه راست باشن...ولی اگه مجرد باشن جفتشون باز ممکنه قبول کنم..ولی در مورد متاهلها سعی میکنم کمی خوشبین باشم و بگم شایعه ست...

نوشین

بیخیال فضولیهای مردم حالا چه اهمیتی داره که فلانی با فلانی دوست شده یا نه؟ مردم چقدر فضولن ااااه[عصبانی] عزیزم همین طرز فکری که داری عااالیه[ماچ]

آنا

[اوه] متاسفانه منم از این خبرا حتی در مورد متاهل ها زیاد می شنوم...