عایق صوتی

طبق توصیه مربی تیراندازی برای تمرکز بیشتر موقع تیراندازی گوشگیر اسفنجی توی گوشم میذارم.

امروز گوشگیرها رو بردم سر کار. وقتی زیاد کسی باهام کاری نداشت. گذاشتم توی گوشم و با خیال راحت مطالعه کردم. دیگه صدای تلفن حرف زدن همکارهام و شوخیهای بیمزه‌اشون با همدیگه رو نشنیدم.

داشتم فکر میکردم بد نیست عصر که برمیگردم خونه هم توی خیابون بذارم توی گوشم تا صدای بوق ماشینها و مزخرفگویی مردم و راننده ها رو نشنوم. توی این شهر که صدای جوی آب و جیک جیک گنجشک کیمیا شده.

واقعا چرا ما آدمها طوری زندگی میکنیم که برای راحتتر زندگی کردن، آدم ترجیح بده بیشتر اصوات رو نشنوه؟

/ 4 نظر / 28 بازدید
corona

كلن گوشگير اسفنجي چيز خوبيه [مغرور]

صبا

واقعا چرا .. یه چشم گیر و بو گیر هم بتونی بزنی و تو شهر تردد کنی .. عالی میشه

گل ناز

کلی دنبال یه همچین چیزی بودم سال های دانشجویی. نیافتم. خوبه واقعا.

محمدعلی منصوری

متاسفانه تبدیل به مردمی شدیم که فقط تلاش می کنیم تا هرچه بیشتر از هم دور بشیم. کمتر بشنویم کمتر ببینیم تا راحت تر باشیم چرا که انگار زیبایی های کمتری در اطراف ما برای دیدن وجود دارند . . .