arbre

یه خونه  بزرگ نزدیک خونه ما بود  که توی حیاطش  چند تا کاج قدیمی بود.

پریروز چند تا شون رو قطع کردند تا آپارتمان بسازند. دیروز هم بقیه شون رو.

نمیدونم کاجها چه احساسی داشتند ولی به نظر من مثل آدمهایی بودند که سالها کنار هم زندگی کرده بودند بعد چند تاشون رو جلوی چشم بقیه شون اعدام کردند. دو تای دیگه رو هم یه ٢۴ ساعت زنده نگه داشتند و بعد اعدام کردند.

واقعا نمیدونم چی بگم.

 

/ 2 نظر / 4 بازدید
علی

[ناراحت]