چهارشنبه سوری

fire

دیشب چهارشنبه سوری بود مثل همیشه عالی

انگار جدی جدی  سال داره تموم میشه. یه دور دیگه دور خورشید زدیم ولی انگار دور و گردش یه کم تند شده. انگار نه انگار توی دو تا گردش قبلی بود که کربن تازه به دنیا اومده بود و چشماش هنوز بسته بود ولی الان شده یه گربه گردن کلفت. البته فقط گردنش کلفته ولی گردن کلفتی نمیکنه. دیشب غیبش زده بود نمیدونم از آتیش ترسیده بود یا از صدای تیر و ترقه.

/ 0 نظر / 4 بازدید