فیلترینگ

امروز بانمکترین فیلترینگ عمرم رو دیدم. دنبال کتاب بابابرفی جبار باغچه بان میگشتم. در کمال تعجب لینک اول فیلتر، لینک دوم فیلتر و لینک سوم هم فیلتر بود.

فکر کردم شاید باغچه‌بان خدابیامرز از اون دنیا کار بدی کرده من خبر ندارم.

داشتم دست به کار میشدم که فیلترشکن رو راه بندازم که در کمال نومیدی لینک چهارم باز شد.

/ 2 نظر / 4 بازدید
آنا

بهتر شدی سوسن جون؟

پرندۀ سنگی

جالب ترین شیلتری که من دیدم سایت لغت نامۀ دهخدا ست ، یعنی یه کلماتی تو زبان ما هست که نباید باشه ، درست نیست ، زشته ؟!!!!!!!!!!!!