زمان

شبانه روز ٢۴ ساعته که ٩ ساعت سر کارم. ٢ ساعت توی ترافیک. ١ ساعت مشغول آشپزی. ٢ ساعت مطالعه زبان. ٨ ساعت هم خواب. فقط ٢ ساعت می‌مونه برای حمام و شام خوردن و کمی تلویزیون دیدن و ...

من دوست دارم در شبانه روز وقت داشته باشم برای نقاشی، مطالعه کتاب، ورزش، بافتنی یا خیاطی و...

مجبورم زمانم رو اینجوری مدیریت کنم:

از ٧.۵ تا ١٣.۵ کار یعنی ۶ ساعت.

١ ساعت زبان سر کار

١ ساعت مطالعه سر کار

١ ساعت اتود برای نقاشی سر کار

٢ ساعت ترافیک

١ ساعت زبان در خانه

١ ساعت آشپزی

٨ ساعت خواب

می‌مونه ٣ ساعت

١ ساعت برای اجرای نقاشی

١ ساعت برای بافتنی پای تلویزیون به همراه حرف زدن با مسیو

١ ساعت شام خوردن و حمام و...

متاسفانه باز هم برای ورزش وقتی نموند

ضمنا از ٨ ساعت خواب هم نمیتونم کم کنم

 

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید