کیهان

اینکه دنیا اینقدر بزرگه که زمین توش یه ذره بیشتر نیست. اینکه ما روی زمین یه نقطه هم نیستیم. اینکه یه زمان کوتاهی بیشتر توی این دنیا نیستیم، نشانه این نیست که ما بی ارزشیم. نشانه اینه که کیفیت مهمتر از کمیته.

/ 3 نظر / 4 بازدید
Hell Lord

ما بی ارزش نیستیم...ناچیزیم، اگه بی ارزش بودم خدا این جهنم به این گندگی رو واسه ما نمیساخت [نیشخند][زبان]

رایان

[خنده] اینو نگیم چی بگیم؟‌ [وحشتناک]