زندگی چی توزی

دنیا دیگه سبز نیست. دوباره خاکستری شده و حتی سیاه. از خشونت متنفرم. از پلیس ضدشورش و شیشه جلوی کلاهشون متنفرم. از آتش زدن اتوبوس و سطل آشغال متنفرم. از چی‌توز متنفرم. از کودتا بیزارم. دوست دارم دنیا آرام باشه بدون جنگ بدون باتوم و بدون چی‌توز. دلم میخواد توی یه باغ باشم دور از همه دنیا پر از گلای مریم.

/ 0 نظر / 4 بازدید