شکست نا پذیر - هوارد فاست

Yankee Doodle went to town
A-riding on a pony
He stuck a feather in his hat
And called it macaroni

یانکی قوقولی به شهر رفت

با یابوی جوونی

یه پر توی کلاش بود

اسمش بود ماکارونی

ترکیب تسلط بر نفس، قدرت مدیریت و فرماندهی، ثروت و میهن‌پرستی سبب افتخار آفرینی میشه اونم افتخاری که تا قرنها باقی میمونه.

 

/ 9 نظر / 4 بازدید
corona

ببخشید سوسن جان، میشه کمی بیشتر توضیح بدی؟ من راستش اعتراف میکنم که سوادم قد نداد که بفهمم چی به چی ه[بازنده]

آنا

من هوس ماکارونی کردم [خوشمزه] [نیشخند]

آنا

امروز درسته بعداون مسافرتسرحالم ولی کمی تو تحیل گیج میزنم...نوشته گیجم کرد..