مکاشفه در باب یک میهمانی خاموش

دوشنبه رفتم تئاتر "مکاشفه در باب یک میهمانی خاموش"

یه خورده آشفته بود. فکر کردم شاید نظر نویسنده این بوده که این آشفتگی با آشفتگی روح آدمای تئاتر هماهنگ باشه.

در کل خوب بود

ولی من از "به خاطر یک مشت روبل" بیشتر خوشم اومد.

/ 0 نظر / 4 بازدید