دوربین مخفی

دو تا فیلم دوربین مخفی ترسناک دستم رسید که حسابی فکرم رو مشغول کرد.

توی یکیش یه خانم پزشک یا پرستار بود که شب توی یه بیمارستان کشیک بود که یه خانم در حال زایمان رو میارن. محیط رو یه جورایی ترسناک میکنند و در نهایت مثلا خانمه یه بچه ابلیس شاخدار به دنیا میاره. خانم دکتر بیچاره هم از وحشت داشت گریه میکرد تا اینکه فهمید دوربین مخفیه.

توی یه فیلم دیگه هم توی آینه تصویر یه روح رو نشون میدادند بعد هم روحه از پشت آینه میپرید بیرون و دنبال آدم میکرد! طرف اینقدر ترسیده بود که حتی وقتی فهمید دوربین مخفیه حال عادی نداشت و هاج و واج مونده بود و میلرزید.

مگه توی دنیا واقعی چه قدر احتمال تولد بچه ابلیس شاخدار وجود داره یا احتمال اینکه یه روح از آینه بپره بیرون؟ دلیل این همه وحشت ما چیه؟ من فکر میکنم دو تا دلیل داره یکی این فیلمهای ترسناک احمقانه است که بی‌دلیل وحشت رو در ضمیر ناخودآگاه ما ثبت میکنند دلیل دیگه هم اینه که ما ته دلمون ایمان داریم موجودات ضعیفی هستیم و قدرتهای منفی محاصره‌مون کردند. شاید اگه به همین اندازه یقین داشتیم که نیروهای مثبت هم دور و برمون هستند و به راحتی حمایتمون می‌کنند اینقدر ترسو  نبودیم.

/ 5 نظر / 4 بازدید
گل ناز

دقیقا همینه که میگی. من با خودم امتحان کرده م. وقتی به ترس مجال میدم از سایه خودمم می ترسم ولی وقتی جلوش وایمیستم، تقریبااز هیچی نمی ترسم.

صبا

من گاهی چنان در خودم فرو می رم که مثلا بابام بی صدا بیاد کنارم ایسا 2 متر می پرم هوا از ترس[نیشخند]

آنا

اولی رو دیدم. بعضی از این دوربین مخفیا رو اعصاب آدمه ها. من اگه جای اون دکتره بودم بیچارشون می کردم. یعنی چی. هر چیزی حدّی داره [منتظر]

آنا

من از دزد میترسم..

corona

ترسوندن مردم با همچین برنامه ریزی هایی که دوربین مخفی بذارن و طرفو تا حد مرگ بترسونن، من اصلن دلیلشو هیچوقت نفهمیدم. آخه که چی مثلن؟ [ابرو]