بازی

امروز رفتم یه خیریه.

دو تا از غرفه هاش بود که بازی فکری میفروخت. تقریبا همه بازیهاش مال تایلند بود. جلوی هر غرفه هم چند نفر ایستاده بودند و درباره بازیها سوال میکردند و میخریدند. من هم یکی خریدم.

بازیهای با قواعد ساده که معلوم بود یه نفر نشسته چند ساعت فکر کرده و بازی رو طراحی کرده.

واقعا باحال بود و خوشم اومد. هم از ایده برای طراحی چنین بازیهایی. هم از این فکر که میشه از یه همچین چیزی کسب درآمد کرد.

فکر کن. تایلند از فروش بازیهای فکری چه پولی درمیاره.

 

/ 2 نظر / 4 بازدید
hell lord

خیلی دوست دارم اینجوری بازی هارو، و مخصوصا" لگو !!! یک مغازه بود پر از این چیزها بود، دوست نداشتم از توی مغازه بیرون بیام.

سبحان

واسه سرپست خیلی خوبه!