فکر

خدا رو شکر کسی صدای فکرهای من رو نمیشنوه!

/ 3 نظر / 4 بازدید
رایان

واااااای. میشنید که آبرو برا کسی باقی نمیموند که!! [شیطان]

رها

فقط مواظب باش کسی از تو چشات نخونه!!!

آنا

منم موافقم. راست میگیا. اگه فکرهامونو میشنیدن....[سوال]