اشباح - مهرجویی

این فیلم مثل خیلی از فیلمهای مهرجویی پولداری بود. فیلمبرداری در یک خونه قشنگ با کی دو تا هنرپیشه خوشگل.

اما.......

اخوی! حوصله نداری فیلم نساز باباجان. مگه مجبوری؟

/ 1 نظر / 13 بازدید
قالیچه پرنده

یعنی در این حد؟ [زبان]