سنگسار

بالاخره فیلم سنگسار ثریا رو دیدم. کاری به موضوعش ندارم. ولی در مورد خود فیلم میتونم بگم یک فیلم صد در صد تبلیغاتی مسخره. ضمنا لهجه هنرپیشه نقش ثریا هم منو کشته بود.

اما در مورد خود سنگسار. به مطالب زیر توجه کنید:

انجیل عهد عتیق

 • «اگر کسی برای خود زنی گیرد و چون بدو درآید او را مکروه دارد... و گوید این زن را گرفتم و چون به او نزدیکی نمودم او را باکره نیافتم... لیکن اگر این سخن راست باشد و علامت بکارت آن دختر پیدا نشود آن‌گاه آن دختر را نزد در خانه پدرش بیرون آورند و اهل شهرش او را با سنگ سنگسار نمایند تا بمیرد.»
  • سفر تثنیه - باب ۲۲، آیه: ۱۳، ۲۰، ۲۱
 • «اگر کسی را پسری سرکش و فتنه‌انگیز باشد که سخن پدر و سخن مادر خود را گوش ندهد و هرچند او را تأدیب نمایند ایشان را نشنود، پدر و مادرش او را گرفته نزد مشایخ شهرش به دروازه محله‌اش بیاورند و به مشایخ شهرش گویند: این پسر ما سرکش و فتنه‌انگیز است سخن ما را نمی‌شنود و مسرف و می‌گسار است. پس جمیع اهل شهرش او را به سنگ سنگسار کنند تا بمیرد.»
  • سفر تثنیه - باب ۲۱، آیه: ۱۸، ۱۹، ۲۱، ۲۲
 • «لیکن تمامی جماعت گفتند که باید ایشان را سنگسار کنند آن‌گاه جلال خداوند در خیمهٔ اجتماع بر تمامی بنی‌اسرائیل ظاهر شد و خداوند به موسی گفت: تا به کی این قوم مرا اهانت نمایند و تا به کی با وجود همهٔ آیاتی که در میان ایشان نمودم به من ایمان نیاورند؟ ایشان را به وبا مبتلا ساخته هلاک می‌کنم و از نو قومی بزرگ و عظیم‌تر از ایشان خواهم ساخت.»
  • سفر اعداد - باب ۱۴، آیه: ۱۰، ۱۱، ۱۲
 • «مرد و زنی که صاحب اجنه یا جادوگر باشد البته کشته شوند، ایشان را به سنگ سنگسار کنید، خون ایشان بر خود ایشان است.»
  • سفر لاویان - باب ۲۰، آیه: ۲۷
 • «و اگر برادرت که پسر مادرت باشد یا پسر یا دختر تو یا زن هم‌آغوش تو، با رفیقت که مثل جان تو باشد تو را در خفا اغوا کند و گوید که برویم و خدایان غیر را که تو و پدران تو نشناختید عبادت نماییم... البته او را به قتل رسان، دست تو اول به قتل او دراز شود و بعد دست تمامی قوم و او را به سنگ سنگسار نما تا بمیرد.»
  • سفر تثنیه - باب ۱۳، آیه: ۶، ۹
 • «و چون بنی‌اسرائیل در صحرا بودند کسی را یافتند که در روز سبت هیزم جمع می‌کرد و کسانی‌که او را یافتند که هیزم جمع می‌کرد او را نزد موسی و هارون و تمامی جماعت آوردند و او را در حبس نگاه داشتند زیرا که اعلام نشده بود که با وی چه باید کرد و خداوند به موسی گفت: «این شخص البته کشته شود تمامی جماعت او را بیرون از لشکرگاه با سنگ‌ها سنگسار کنند!» پس تمامی جماعت او را بیرون از لشکرگاه آورده او را سنگسار کردند و بمرد چنان‌که خداوند به موسی امر کرده بود.»
  • سفر اعداد - باب ۱۵، آیه: ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵
 • «هرگاه گاوی به شاخ خود مرد یا زنی را بزند که او بمیرد گاو را البته سنگسار کنند و گوشتش را نخورند و صاحب گاو بی‌گناه باشد ولیکن اگر گاو قبل از آن شاخ‌زن می‌بود و صاحبش آگاه بود و آن را نگاه‌نداشت و او مردی یا زنی را کشت، گاو را سنگسار کنند و صاحبش را نیز به قتل رسانند، اگر گاو غلامی یا کنیزی را بزند سی مثقال نقره به صاحب او داده شود و گاو سنگسار شود.»
  • سفر خروج - باب ۲۱، آیه: ۲۸، ۲۹، ۳۲

  محمد فاضل لنکرانی

 • «چنانچه اصل زنا شرعاً ثابت شده و احصان ثابت نشده‌است فقط صد تازیانه بر او می‌زنند و سنگسار نمی‌شود.»
  • پاسخ و پرسش
 • «بطور کلی اگر مرد یا زن آزادی که بالغ و عاقل است به اختیار خود زنا کند حد او صد تازیانه‌است. و اگر سه مرتبه زنا کند و در هر دفعه،تازیانه‌اش بزنند در مرتبه چهارم حد او کشتن است. ولی مرد محصن، یعنی مردی که زن دائمی دارد و در حالی که بالغ و عاقل و آزاد بوده با او نزدیکی کرده و هر وقت هم بخواهد می‌تواند با او نزدیکی کند، اگر چنین مردی به اختیار خود با زنی که بالغه و عاقله‌است زنا کند پس اگر پیرمرد است او را صد تازیانه می‌زنند و بعد سنگسار می‌کنند، و اگر جوان است او را فقط سنگسار می‌کنند.»
  • پاسخ و پرسش
 • «چنانچه زنا با اقرارثابت شود و پس از مقداری سنگسار شدن از حفره فرار کند طبق نصّ و فتوا تعقیب نمی‌شود و او را رها می‌کنند و قدر متیقّن، موردی است که درد عذاب را گرچه به مقدار کم بچشد و پس از آن، فرار کند.»
  • پاسخ و پرسش

 غلامرضا رضوانی عضو شورای نگهبان

 • «به جای مجازات رجم (سنگسار) نمیتوان مجازات دیگری را تعیین کرد، زیرا احکام اسلام تابع پسند و ناپسند جامعه نیست و ممکن است همین احکام در روزهای اول اسلام نیز برای مردم ناپسند بوده باشد.»
  • دسامیر ۲۰۰۲ میلادی

 محمود هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضائیه

 • «اجرای حکم سنگسار در اختیار حاکم شرع است و در حال حاضر جمهوری اسلامی به دنبال تعیین مجازات جایگزین برای این نوع از جرایم است.»
  • ۲۰۰۳ میلادی

 محمد جواد لاریجانی دبیر حقوق بشر قوه قضائیه ایران

 • «برخی فکر می‌کنند چون غربی‌ها راجع به سنگسار به ما فحش می‌دهند ما خجالت می‌کشیم که احکام را اجرا کنیم در صورتی که چنین چیزی نیست اصل فقه شیعه و فقه اهل بیت، فقه خجالت نیست.»
  • خبرگزاری دانشجویان ایران/ ۸ مهر ۱۳۸۶ - ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۷
 • «به رغم مخالفت جامعه جهانی از اصول سنگسار حمایت می‌کنم.»
 • «عملا حکم سنگسار در ایران پیاده نمی‌شود اما در قوانین ایران وجود دارد و طبیعی است که این قانون باید اجرا شود.»
  • خبرگزاری دانشجویان ایران/ ۸ مهر ۱۳۸۶ - ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۷
 • «غربی‌ها در باره سنگسار می‌گویند که شما طبق تعهدات بین‌المللی نباید «شکنجه» کنید یا مجازات «غیر متناسب» داشته باشید اما ما می‌گوئیم هر دو را قبول داریم ولی به آن‌ها جواب می‌دهیم که این (سنگسار) نه شکنجه است و نه مجازات غیر متناسب.»
  • خبرگزاری دانشجویان ایران/ ۸ مهر ۱۳۸۶ - ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۷
 • «غربی‌ها سنگسار را تنبیه نمی‌دانند بلکه می‌گویند این کار شکنجه است و حکم سنگسار با جرم تناسب ندارد، در حالی‌که آنها این عمل شنیع را آن قدر بد نمی‌دانند و می‌خواهند این تفکر خود را به ما تحمیل کنند.»
  • خبرگزاری دانشجویان ایران/ ۸ مهر ۱۳۸۶ - ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۷

  منتظری

 • «اگر دو طرف زنا یا یکی از آن دو دارای همسر دائمی باشد به گونه‌ای که هرگاه بخواهد با همسر خودنزدیکی کند مانعی در کار نباشد و با این حال تن به زنا داده باشد، زنایی که انجام گرفته نسبت به کسی که دارای همسراست «زنای محصن یا محصنه» نام دارد. و حد آن در مورد مردی که بالغ و عاقل و آزاد است و زن دائمی دارد و با زنی که بالغ و عاقل است نزدیکی کرده، اگر پیرمرد است ابتدا یکصد ضربه شلاق و سپس سنگسار است، و اگر جوان است فقط او را سنگسار می‎کنند و بنابراحتیاط واجب شلاق نزنند.»

 صحیح بخاری

 • «از علی که بعدها زنی را در یک روز جمعه به قصد مرگ سنگسار کرده بود، شنیدم که گفت: من طبق سنت رسول خدا وی را سنگسار نمودم.»

.

.

.

.

واقعا از ما آدمها احمقتر و وحشیتر توی این دنیا موجودی نیست.

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
رایان

عه من دادم سی‌دی‌شو؟ آره؟ دیدین چقدر مزخرف ساخته بودن؟ دقیقا لهجه‌ی ثریا منو هم کشته بود! در مورد احکامی هم که زحمتشو کشیدین. واقعا نمیدونم چطور به این حرفهای خنده دار اعتقاد دارند؟ صد رحمت به اسلام. عهد عتیق که طنز تلخیه.