مهمترين زمان "اكنون" است زيرا تنها وقتي است كه قدرت انجام كاري را داريم. واجبترين و مهمترين اشخاص كسي است كه سروكارت در "اكنون" با اوست. هيچ كس نمي‌داند كه باز با او سروكار پيدا خواهد كرد يا نه. مهمترين امر اين است كه درباره او نيكي كني. زيرا هدف از آفرينش آدمي اين است كه به ديگران نيكي كند.

 

لئون تولستوي

/ 1 نظر / 4 بازدید
afshin,germani

با مردي كه زنش را از دست ميده بروزم ,,,