شکایت

توی دوران مدرسه یه معلم داشتیم که میگفت روز قیامت اعضا بدن ما ازمون شکایت میکنند میگن که از ما در راه درست استفاده نکرده.

حالا که قراره شکایت بشه من خود شکایت دارم.

روز قیامت از مغزم شکایت میکنم که همش بدون اجازه من فکر منفی میکنه.

/ 6 نظر / 4 بازدید
صبا

[خنده]

آنا

خانم هیز بود ؟ همیز بود؟ کی بود؟ اون میگفت؟؟؟؟؟ وای منم باید پاسخگوی مغزمو قلبمو اینام باشم...

فرح

چه جالب کار خوبی می کنی [گل]

عمران

من از مغزم شکایت می کنم که کلی زحمت کشیدم و کلی چیز بهش سپردم ولی همه روانداخت توی جوی آب و باید بازم زحمت اونها رو بکشم

آنا

من با مغزم مشکلی ندارم هر دومون میگیریم می خوابیم هیچ کاریم نمی کنیم... [ابله] با هم کنار ومدیم که اون دنیا از هم شکایت نکنیم.[دلقک]

گل ناز

من باید از دلم شکایت کنم که هی بدون اجازه من عاشق میشه!