گریه

گاهی گریه حال آدم رو خوب میکنه

اما گاهی نه تنها حال آدم رو خوب نمیکنه بلکه باعث سردرد هم میشه

/ 6 نظر / 32 بازدید
آنا

سلام سوسن جون. عیدت مبارک. [لبخند] دقیقاً سردردی که گریه باعثش شده رو می فهمم..... [افسوس]

آنا

مدتیه چندان سرحال نیستی..چرا آخه/

صبا

من هر وقت گریه کنم باعث سردرد میشه باید قرص بخورم شب بخوابم شاید فرداش خوب شه گریه خیلی لایت و کنترل شده هم آدم رو سبک نمی کنه

corona

93 ات بي گريه و پر از حال خوب باشه انشالله [قلب]

هامون

لبخند و اشک در ظاهر با هم متضادند...اما خنده ای که همراش اشک باشه خیلی لذت بخشه...[لبخند]