نعمتها

این عادت وبگردی یا ولگردی در وبلاگها از سر من نمیره.

نمیدونم چرا هر وقت شروع میکنم به غرغر و ناشکری، یه وبلاگی جلوی پام سبز میشه که از حرفهای خودم شرمنده میشم.

برای همه نعمتهای خدا در زندگیم اول از همه برای وجود مسیو در زندگیم خدا رو شکر میکنم.

 

/ 1 نظر / 4 بازدید