کولی کنار آتش

 

"اگر خبری شد مرا زیر این درخت یاس چال کنید. تو بیابون آدم دلش میگیره."

آدمیزاد حتی اگر مرده باشد گل یاس را بیشتر از مورچه ها دوست دارد...

/ 3 نظر / 4 بازدید
انا

من از شب اول قبر میترسم...منو شب دوم خاک کنید...

آنا

نترس آنا سوالای شب اول قبر هم لو رفته. بیا خودم بهت میدم. [شیطان]

پرندۀ سنگی

کتاب خوفیه ؟ بخونیمش ؟ [خرخون] شما توصیه می کنی ؟