آسمانی

آدمهای آسمانی تعدادشان کم است ولی هنوز هستند.

از نگاهشان میتوانی آنها را بشناسی. نگاهشان نرم است. حرف زدنشان همین طور. مثل آب حرف میزنند.

با وجودیکه مال این دور و برها نیستند ولی بهتر از زمینیها زندگی میکنند. بیشتر از زندگیشان لذت میبرند. حتی از یک استکان چای. لذت بردنشان بچه گانه است ولی باعث حسرت خیلی از زمینیها است.  البته آن زمینیهایی که هنوز میدانند لذت واقعا چیست.

همه را دوست دارند. اهل نفرت نیستند.

کارهایشان از کارهای زمینیها مهمتر است حتی اگر به نظر ما بی اهمیت و بی ارزش بیاید.

دوست دارم قبل از اینکه نسلشان منقرض شود چندتاییشان را ببینم.

کاش قبل از اینکه بمیرم خودم یکی از آنها باشم.

/ 7 نظر / 4 بازدید

از نوشته هاتون به نظر میرسه یکی از اونا باشید

کاوه

آی گفتی ..... سوسن خانم. از همون اول منو این دوپازادگان آب مون تو یه چاهک نمیرفت. چه کنیم که ناچاریم کنارشان عمر را سر کنیم. اره اون ادمهایی که شما ازشون میفرمایید یه بوی دیگه دارن چشم هم حاضر نیست از رخ شون و گرمی وجودشون پرده شو کنار بزنه اونوری ببینه. خوب بود.مریسی........ میخوام بگم سلامممممممممممممممممم به بلندی اینجا تا اونجا تا کل دنیای ادمها بفهمند که از پیله ی حقارت بیان بیرون. [گل]

رها

تو هنوز غمگینی؟؟!!! بسه دیگه دختر! پاشو یه تکونی به خودت بده! یه تغییر تو زندگیت بده حتی اگه خیلی کوچیک باشه! تا حال و هوات عوض بشه! تا کی میخوای مثل بوتیمار بشینی و ناله کنی؟؟

Hell Lord

من یکیشون رو میشناسم. [قلب][قلب]

سبحان

یاد شازده کوچولو افتادم یاد شاهدخت سرزمین ابدیت یاد پوریا منکه سعی کردم اما نشد اونطوری باشم اما بعدا فهمیدم سعی کردنی نیست باید اونطوری باشی...