مردم آزاری

کلیپ اون مردم آزاره رو دیدید که یهو میپره مردم رو هل میده یا خیسشون میکنه یا رو سرشون خاک میریزه بعد فرار میکنه.

من درکش میکنم. وقتی توی خیابون راه میرم فرضا یکی خم شده میخواد از صندوق عقبش ماشینش یه چیزی برداره دلم میخواد هلش بدم پرتش کنم تو صندوق. یا وقتی تو مطب دکتر نشستم دلم میخواد بند کفش بغل دستیم رو باز کنم. یا مثلا وقتی یه مغازه داری رو میبینم که داره چای میخوره دلم میخواد یهو بزنم زیر دستش چایی بپاشه تو صورتش.

فقط از واکنش ملت میترسم وگرنه حتما این کارها رو میکردم.

/ 6 نظر / 4 بازدید
corona

سوسن جان من یواش یواش دارم به شرایط سختی که در شرکت داری ایمان میارم! لطفن خودتو هرچه زودتر نجات بده [پلک]

صبا

سوسن جون سبزه نه صورتیه رو لطفا[پلک]

صبا

شرمنده قرص ها رو می گم[شوخی]

گل ناز

OMG! درک نمی کنم زیاد! این حس رو نداشتم هیچوقت.

آنا

دیدمش. منم بدم نمیاد گاهی از این کارا بکنم [شیطان]

آنا

وای سوسن من دوست دارم اینکارارو بکنم