دلا اي رهگذر كز راه ياری

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

قدم بر تربت ما مي گذاری

 

در اينجا شاعري غمناك خفته است

 

رهي در سينه اين خاك خفته است

 

فرو خفته چو گل با سينه چاك

 

فروزان آتشي در سينه خاك

 

بنه مرهم ز اشكي داغ ما را

 

بزن آبي بر اين آتش خدا را

 

به شبها شمع بزم افروز بوديم

 

كه از روشندلي چون روز بوديم

 

كنون شمع مزاري نيست ما را

 

چراغ شام تاري نيست ما را

 

سراغي كن ز جان دردناكی

 

بر افكن پرتوي بر تيره خاكی

 

ز سوز سينه با ما همرهي كن

 

چو بيني عاشقي ياد رهي كن

 

شاعر: رهي معيري

 

/ 2 نظر / 5 بازدید
soroush

شعر خيلی قشنگ و با احساسیه. به عکسش نمياد که اين همه با احساس باشه.

فرشین

امپرسيونيسم يا کلاسيسيم سنتی ايرانی نخ نما شده ؟؟؟ مدرنيته را با شاعر غمناک خفته چه کار ؟؟