زندگي

زندگي ساده تر و زيباتر از اونه که بخواهيم به خاطر ترس از حال و آينده نابودش کنيم.

مريضي غم بيپولي مرگ توي اين دنيا هست ولي شايد ابزاري باشه فقط براي تکامل

به هر حال عزيزامون تا ابد پيش ما نيستند

شايد هم هستند ولي نميبينيمشون

/ 0 نظر / 44 بازدید