عادی

هیچ چیز با تکرار عادی نمیشه.

دیدن بچه های دستفروش مترو.

دیدن آدمایی که توی آشغالها میگردند.

هیچ وقت عادی نمیشه.

/ 3 نظر / 35 بازدید
صبا

[ناراحت][ناراحت] اما نذار دلتنگ ات کنه و ناراحتت کنه .. ناراحتی تو مشکلی رو درمان نمی کنه ...

corona

درست ميگي، هيچوقت تکراري نميشه. هيچوقت! [خنثی] قربون تو که نوشته ها و دل قشنگت هيچوقت تکراری نميشن [قلب][قلب][قلب]

قالیچه پرنده

[ناراحت]