دوست من

یه دوستی دارم که خیلی پولدار و خیلی مذهبیه. با پول خیلی چیزا برای خودش خریده حتی یه شوهر پولدار برای خودش. با مذهب هم به همه سوالهاش جواب داده. چه زندگی راحتی....

/ 1 نظر / 4 بازدید