مرده شور این زندگی رو ببرند.

اه واقعا خسته هستم. همه اش میگن موقع عصبانیت هیچ حرفی نزنید و هیچ تصمیم نگیرید. با هیچ کس که نمیتونم حرف بزنم. چون نه کسی درکم میکنه نه کسی میتونه کاری کنه.

اعصابم واقعا خورده. این چه زندگی کوفتیه؟ خسته شدم.

اصلا منو برای چی به این دنیا فرستادند؟

همش باید تظاهر کنم حالم خوبه و خوشبختم. حتی الان که سر کار نشستم باید تظاهر کنم حالم خوبه در حالیکه دلم میخواد زار زار گریه کنم.

از ته دل امیدوارم دسامبر امسال دنیا تموم بشه.

/ 0 نظر / 4 بازدید