يك روز بي‌خبر مي‌روم<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

تمام ترسها، بيزاريها، عشقها و نفرتها را مي‌گذارم و مي‌روم و در گوشه‌اي ازجهان با نامي

 

جديد زندگي خواهم كرد. خاطره‌ها را هم با خود نخواهم برد و مثل آدمي خواهم شد كه تازه متولد

 

 شده است

 

اين كار شجاعت زيادي مي‌خواهد كه من مثل اكثر مردم از آن بي‌بهره‌ام

/ 0 نظر / 4 بازدید