شمس پرنده

دیشب با مسیو و جمعی از دوستان رفتیم تئاتر شمس پرنده یا به قول مسیو شمس خزنده.

اثر خانم پری صابری

موسیقی اش به نظرم خوب بود. هر چند هر از گاهی خواننده اش میزد تو کار روضه.

ولی از خود تئاتر خوشم نیومد. اصلا به دلم نچسبید.  انگار یه چیزی توش کم بود شاید هم زیاد بود.  یه چیزی توش اندازه نبود ولی نمیدونم چی.

خلاصه اینکه پری جون! میدونم همه از تئاترت تعریف کردند. همه گفتند براوو. کف زدند. ولی من یکی خوشم نیومد. حالا اگه دوست داری بدو برو ببین چه ایرادی داشت.

/ 2 نظر / 4 بازدید
رها

نَبوَد چنین مَه در جهان، ای دل همین جا لَنگ شو از جنگ می‌ترسانیَم؟ گر جنگ شد گو جنگ شو ماییم مست ایزدی زآن باده‌های سَرمَدی تو عاقلی و فاضلی دربندِ نام و ننگ شو رفتیم سوی شاه دین با جامه‌های کاغذین تو عاشق نقش آمدی همچون قلم در رنگ شو در عشقِ جانان جان بده! بی‌عشق نگشاید گره! ای روح! این جا مست شو؛ وی عقل! این جا دنگ شو