همه چی آرومه

همه چی آرومه

همه چی تأمینه

این چقدر خوبه که

قیمتا پایینه!

همه چی آرومه

مسولا خوابیدن

شک نداری دیگه

تو به اوضاع من

همه چی آرومه

من چقدر خوشحالم

صد تومن تو جیبم

به خودم می بالم!

تو داری می میری

از چشات معلومه

من فقط بیکارم

همه چی آرومه

بگو این آرامش

تا ابد پابرجاست

بگو از یارانه

این تورم بی جاست

/ 3 نظر / 4 بازدید