میلیارد

نمیدونم چند میلیارد سال زمین بوده و ما نبودیم. باز هم نمیدونم چند میلیارد سال زمین هست و ما نیستیم.

پس بیخیال و همین هفتاد، هشتاد سال (ایشالا نود سال) رو خوش باش.

به قول خیام:

ای بس که نباشیم و جهان خواهد بود

نی نام ز ما و نه نشان خواهد بود

زین پیش نبودیم و نبد هیچ خلل

زین پس چو نباشیم همان خواهد بود

 

 

/ 4 نظر / 4 بازدید
سارا

منم گاهی اینقدر فکر می کنم به بعد از خودم ! می گم بگو 200 سال ![نیشخند]

سبحان

آره. به قول خیام: بر خیزو مخور غم جهان گذران بنشین و دمی به شادمانی گذران در طبع جهان اگر وفایی بودی نوبت بتو خود نیامدی از دگران

فرح

باید گذاشت و گذشت . زندگی همینه . اما به شرطی که توان این بی خیالی رو هم داشته باشیم

رایان

همینه!! مرسی.