درس صبحگاهی

قاپی میشه در.  حالا کلمه‌های شبیهش:

قاپقا: دروازه

قاپاق: سرپوش

قاپیق: پوست میوه

قاپماق: پوشاندن، بستن

 

ضمائر:   

من = من

تو = سن

او = اول

 

ما = بیز

شما = سیز

ایشان = اونلار

 

 

اینم اعداد:

بیر  ایکی اوچ دورد بش آلتی یئتدی سکگیز  دوققوز   اون       یک تا ده

بیست = ایگیرمی

سی = اوتوز

چهل = قیرخ

پنجاه = اللی

شصت = آلتمیش

هفتاد = یئتمیش

هشتاد = هشتاد یا سکسن

نود = دوقسان

صد = یوز

هزار = مین

ده هزار = تومن  {الان دیگه استفاده نمیشه}

میلیون = میلیون

میلیارد = میلیارد

 

1358   =  مین اوچ یوز اللی سکگیز

  سه درخت = اوچ آغاج

یک آدم = بیر آدام

 

 

 

/ 3 نظر / 4 بازدید
صبا

[خنده]

فاطمه

چوخ قشه موفق اولاسان

آنا

بابا آفرین به همّتت. دست راستت رو سر منِ : [خمیازه]