شهر راز

شیراز

زیبا است

.

.

.

.

.

پیش از من و تو بسیار بودند و نقش بستند

دیوار زندگی را زین گونه یادگاران

 

/ 3 نظر / 4 بازدید
Hell Lord

من شیرازی هستم اما شیراز را دوست ندارم [نیشخند] یعنی مردمش را که ریختند تو این شهر دوست ندارم! شده است عیاش خانه ی ....[شیشکی]

Hell Lord

چه تابلو...قبلا اینجا نوشته بودم اون نظرم رو [زبان] پیر شدیم رفت