ب.د.گ

مصاحبه بی بی سی با ب.د.گ رو گوش میکردم.

نمیدونم من به بی بی سی بدبینم یا واقعا منظورش همینه؟

انگار میخواد بگه ببینید به چه روزی انداختیمتون؟ اگه دلمون بخواد ازتون شعبون بیمخ میسازیم اگه بخوایم ب.د.گ میسازیم. اگه امیرکبیری هم باشه توی حمام رگشو میزنیم.

چه میکنه این استعمار پیر.

/ 5 نظر / 4 بازدید
صبا

وا ب.د.گ کیه؟ ... بعد هم راست گفته دیگه تاوقتی ملت عقبم و نفهمن همینه دیگه ... دلیل نداره سرش کلاه نذارن

مهدی

میگم یعنی شک داری شما که رادیو بی بی سی در 30 سال پیش کاری کرد که یه اتفاقاتی توی ایران بیفته و یه تعدادی برن و یه تعدادی بیان سر کار؟

آنا

وقتی با دمپایی ابری خیس زدیم تو دهنشون. دیگه از این کارا نمی کنن.[شیطان]