همیشه با من

 

وقتی رفتم کلاس اول اونم با من اومد کلاس اول. وقتی رفتم دانشگاه هنوز داشت تو کلاس اول درجا میزد. وقتی از دانشگاه فارغ التحصیل شدم اون وارد دانشگاه شد. پیشرفتش قابل تحسین بود. وقتی رفتم سر کار اون دانشجو بود. وقتی از مگفا اومدم بیرون، باز هم دانشجو بود. وقتی رفتم سر کار جدید یادم نیست اون چیکار میکرد. ولی مثل همیشه کلی از من عقبتر بود. وقتی ازدواج کردم. از دانشگاه اومده بود بیرون و دنبال کار میگشت. الان تازه رسیده به من.

 

سوسن

 

29/8/1387

/ 0 نظر / 4 بازدید