دنیای من

فکر میکنی دنیا همین یه دونه است که ما میبینیم؟ همین زمین و آسمون و خونه و خورشید و....

نه هر کس یه دنیایی داره. دنیای من، دنیای تو، دنیای دوستت، دنیای جناب رئیس .

دنیای من توش شادی کمه. دلشوره زیاده. خستگی زیاده. نگرانی زیاده. همیشه تو زندگیم نگران بودم. الان بیشتر.

(ع) یه چیزی نگه که (مستر ا) بهش بربخوره. (مسترا) یه چیزی نگه که مامان ناراحت بشه. خودم یه چیزی نگم که (مادام  ا) چهار تا قلمبه بارم کنه.

از اون جهت که امسال همه برنامه هام جدیده، برنامه برای کاهش نگرانی هم دارم.

شعار امسال من: من مسوول احساس بقیه نیستم.

پس از این به بعد هر کی میخواد به بقیه شر و ور بگه یا تحویل نگیره به من چه

هر کی میخواد بهش بربخوره به من چه

دید و بازدید رفتن و نرفتن بقیه به من چه

ضمنا هر کی بیاد پیشم و گله گزاری کنه یه جواب میشنوه: به من چه

/ 2 نظر / 6 بازدید
رایان

ای وای! نکنه از اون عقل کل‌هایی هستی که فکر میکنی تو نباشی همه چی بهم می‌ریزه؟ [اوه] [نیشخند]

رایان

خب خودت نوشتی همش مواظبی اون کاری نکنه اونیکی بهش برنخوره و خودت رو مسئول احساس دیگران می‌دونستی. خب سوال کردم تا اشتباه قضاوت نکنم.