کلاف سر در گم

سردرگمی مشکل عجیبیه.

با وجود ایجاد مشغولیتهای زیاد برای خودم - به طوریکه دچار ضیق وقت میشم - باز هم کسل هستم.

به ویژه سر کار.

امسال مشکلی پیش آمد که کل همکاران را از زندگیم حذف کردم. حذف حذف که نه! فقط همکارند. مثل پیچ و مهره های یک ماشین. من هم سر کار به یک مهره تبدیل شدم.

اما به عنوان دوست حتی در فیسبوک هم هیچکدامشان نیستند.

دوستان زیادی دارم خارج از محیط کار. در واقع حدود 280 تا در فیسبوک. اما در جهان غیر مجازی....؟

دوستی که در کنارش بشه قهوه‌ای نوشید و درد دل کرد وجود نداره. حتی دوستی که بشه چند خط جدی برایش نامه‌ای نوشت وجود نداره. دست کم برای من وجود نداره.

نمیدونم آرامش روح برای همه اینقدر شکننده است یا فقط برای من.

اصلا آدم بیخیال و پوست کلفت وجود داره یا بعضی آدمهای میتونند به بیخیالی تظاهر کنند؟

/ 3 نظر / 2 بازدید
corona

واللا اگر قابل بدونی، خوشحال میشم با هم یه قهوه بنوشیم و درد دل کنیم. بعدش هم گاهی من هم همینجوری میشم. به ویژه از وقتی دوستان قدیمی م یکی یکی مهاجرت کردن. تنها تر شدم و گذروندن اوقات خارح از کار و خونه، برام خیلی سخت شده. خدا رو شکر که هنوز چند تایی از دوستانم در ایران هستند. ولی با بقیه آنلاین صفا میکنیم [چشمک]

صبا

بله کاملا موافقم ... خیلی حرف دلم می خواست بگم ولی سکوت بهتره ... من هم تو همین شرایط ام ...

آنا

منم دقیقا همین طورم.... و دلیلش رو نمیدونم.