چهارشنبه سوری

چرا دیگه نمیتونم اراجیف بنویسم؟ فقط میتونم بگم دیشب چهارشنبه سوری خوش گذشت. هرچند مثل همیشه ضد حال زدنهای آدمهای کمی مسنتر از من سر جاش بود ولی خوب بالاخره من بعد از این همه سال به این حرفا عادت کردم و ...

چهارشنبه سوری رو عشقه. آتیش، زنبور، آبشار، سفینه، هفت ترقه و...

به به کاشکی به قول "سایه" (در سن ۵سالگی) چهارشنبه سوری حداقل ماهی یه بار برگزار میشد!

/ 2 نظر / 4 بازدید
سارا

[نیشخند] چهارشنبه سوری .. من اصلا آتیش بازی نکردم امسال . حتی یه فشفشه هم دستم نگرفتم ! [زبان]