آدم وقتی استرس داشته باشه خلاقیتش به صفر میرسه و مجبور میشه از رو کار بقیه کپ بزنه. آدم وقتی پول نداشته باشه بدبخته (پول خوشبختی نمیاره ولی بیپولی حتما بدبختی میاره) اون وقت مجبور میشه ادای آدمای خوشبخت رو در بیاره. آدم وقتی خلاقیتش به صفر میرسه دیگه نمیتونه پول در بیاره. یعنی آدمی که استرس داره بدبخته. عزیزم هر شب یه دیازپام بخور که خوشبخت بشی. دیازپام نبود چیزای دیگه با قیمتهای مناسب در شهر موجود است.

از توصیه‌های ضحاک ماردوش

 

/ 0 نظر / 4 بازدید